Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

lektor Lektor

Centrum powstało w 2007 r. Założenie tej instytucji wiązało się z brakiem na terenie miasta wyspecjalizowanej jednostki wspomagającej organizacje i stowarzyszenia. Na potrzeby działalności Centrum otrzymało od władz miasta siedzibę po byłej szkole. Uzyskany budynek wyremontowano i wyposażono tak, aby zapewniał dobre warunki pracy. Główną przesłanką powstania instytucji była chęć niesienia szeroko rozumianej pomocy i wsparcia organizacjom pozarządowym, a także skupienie wielu tych organizacji w jednym miejscu. Od samego początku, Centrum skupia kilkadziesiąt różnych organizacji pozarządowych i liczba ta zwiększa się z każdym rokiem działalności. Źródłem utrzymania Centrum są środki pieniężne otrzymywane z budżetu miasta oraz finanse uzyskane z realizacji projektów. Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych swoje działanie zainicjowało od budowy systemu zarządzania oraz przystąpienia do projektu „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu stworzono „Inkubator Organizacji Pozarządowych”. Co roku Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych organizuje „Fiestę NGO” – festyn, na którym organizacje pozarządowe prezentują swe osiągnięcia.

>NAWIGUJ
>GALERIA
>O PROJEKCIE
zory