Tablica upamiętniająca obóz „Polenlager”

lektor Lektor

Odsłonięta została 1 IX 1983 r. dla upamiętnienia miejsca, gdzie w latach 1942-45 mieścił się obóz dla ludności polskiej, wysiedlonej z powiatów bielskiego, żywieckiego, wadowickiego i z Zagłębia Dąbrowskiego. Oprócz rodzin, więziono tu także 78 samotnych dzieci. Pierwotnie tablica znajdowała się na budynku dawnej elektrowni, po jego rozebraniu wmurowano ją w wolno stojący cokół.

>NAWIGUJ
>GALERIA
>O PROJEKCIE
zory