Szpital Miejski

lektor Lektor

Budynek ten pierwotnie nie miał mieć charakteru leczniczego. Decyzja w sprawie przeznaczenia budującego się hotelu robotniczego na Szpital Miejski zapadła w 1980 r. po staraniach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Prace związane z adaptacją obiektu budowlanego trwały do 1988 r., gdy szpital przyjął pierwszych pacjentów na oddział internistyczny. 3 I 1989 r. do użytku został oddany oddział dziecięcy. Szpital dysponował 142 łóżkami. W 1996 r. ze szpitala przy ul. Męczenników Oświęcimskich do nowego szpitala przeniesiono oddział chirurgiczny. Natomiast w 2003 r. otwarto oficjalnie oddział ginekologiczno-położniczy. Kolejny remont modernizacyjny przeprowadzono w 2011 r. Od kilku lat szpital, jako jeden z pierwszych w Polsce, został skomercjalizowany i funkcjonuje w ramach Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej będących spółką prawa handlowego.

>NAWIGUJ
>GALERIA
>O PROJEKCIE
zory