Historie Starego Miasta (Brama Krakowska)

lektor Lektor
Stojąc na fundamentach dawnej średniowiecznej Bramy Dolnej, czyli Krakowskiej, spoglądając na jej replikę znajdującą się na pobliskim rondzie, nie sposób nie wspomnieć o Księciu Władysławie. Niewielu dziś pamięta o losach tego żyjącego w XIII wieku księcia Opola i Raciborza, a był to jeden z potężniejszych w tym czasie piastowskich władców Śląska (nadał on Żorom rangę obronnego miasta). Walczył z Tatarami pod Legnicą wraz ze swym starszym bratem Mieszkiem II Otyłym. Przez wiele lat był bliskim sojusznikiem czeskiego króla Przemysła Ottokara II, z którym wielokrotnie wyprawiał się przeciwko wrogim mu Węgrom. W pewnym momencie był na tyle potężny, by myśleć o zdobyciu dla siebie Krakowa. Jego wyprawa na Kraków w 1273 roku zakończyła się jednak porażką, a to za sprawą małopolskich rycerzy pod Olkuszem. Władca krakowski Bolesław Wstydliwy, by oddalić dalsze ataki śląskiego księcia, ofiarował mu pas Małopolski między rzekami Skawą i Skawiną. Władza Władysława sięgała dzięki temu prawie pod podkrakowski Tyniec. Choć sam opolski książę od tego momentu przestał myśleć o zdobyciu krakowskiego tronu, to postanowił przenieść swoje marzenia na potomstwo – zawarł sojusz z najpotężniejszym wówczas władcą śląskim Henrykiem IV Probusem, któremu oddał rękę swej córki Konstancji. W zamian za ten czyn i udzielone Henrykowi poparcie, zyskał zapewnienie, iż jego córka, po zajęciu Krakowa przez Probusa, zostanie królową. Zanim jednak do tego doszło, Władysław zmarł w 1283 roku, zaś Henryk Probus oddalił od siebie jego córkę. Bracia Konstancji, książęta raciborscy Mieszko i Przemysł, na wiele lat stali się z tego powodu zaciekłymi wrogami Probusa, co skończyło się nawet wojną pomiędzy nimi. Sny Władysława o królewskiej koronie spełniły się jednak, choć na krótko, w następnym pokoleniu. W 1305 roku jego wnuczka, córka księcia Mieszka, Wiola Elżbieta, została żoną króla Czech i Polski Wacława III. Niestety rok później jej królewski małżonek został zamordowany. W historii książę Władysław zapisał się jako „ojciec śląskich miast”, bowiem za jego rządów lokowano na prawie magdeburskim takie miejscowości jak Cieszyn, Bytom, Czeladź, Głogówek, Lubliniec, Siewierz, Sławęcice czy Wodzisław.

Więcej o: Brama Krakowska
zory