Historie Starego Miasta (Brama Cieszyńska)

lektor Lektor
Brama Górna, którą wyjeżdżało się z Żor na południe, zwana jest także Bramą Cieszyńską. To właśnie w Żorach zostało zawarte porozumienie pomiędzy księciem raciborskim Janem II Żelaznym a księciem cieszyńskim Przemysławem Noszakiem i jego synem Bolesławem. Zakończył się w ten sposób trwający przez kilka lat spór pomiędzy tymi władcami. Przyczyny i przebieg konfliktu nie są dokładnie znane. Kością niezgody był zamek w pogranicznym Bohuminie, cła i opłaty w należącym do księstwa cieszyńskiego Strumieniu oraz monopol składu soli w Raciborzu (niekorzystny z kolei dla cieszynian – Przemek Noszak otworzył w trakcie konfliktu konkurencyjny skład właśnie w Cieszynie). Obie strony miały też pretensje o wiano zmarłej siostry Jana II Żelaznego Małgorzaty, która kilka lat wcześniej wyszła za cieszyńskiego księcia Bolesława. W trakcie sporu między książętami, 1 stycznia 1406 r. został zamordowany syn Przemka Noszaka, Przemysł. Wracał on tego dnia z Gliwic do Cieszyna i zaatakowano go w okolicach Żor. O tę zbrodnię Przemek Noszak oskarżył Jana II Żelaznego. Co więcej, schwytani przez niego zabójcy wyznali, że działali na rozkaz raciborskiego księcia. Z treści zachowanego dokumentu wynika jednak, że strona cieszyńska uznaje te oskarżenia za niebyłe i zapewnia formalnie, że nie wierzy w zeznania złożone przez zabójców. Treść aktu przetrwała do naszych czasów. Dokument spisany został w języku średnio-wysoko-niemieckim.

Więcej o: Brama Cieszyńska
zory