Tablica upamiętniająca zakończenie II Wojny Światowej

mapa
>POWIĄZANE POI
>POWIĄZANE SZLAKI
> lista wszystkich POI
> lista wszystkich szlaków
zory