Dawna siedziba Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

mapa
>POWIĄZANE POI
>POWIĄZANE SZLAKI
> lista wszystkich POI
> lista wszystkich szlaków
zory