Ratusz Miejski

lektor Lektor

Po pożarze dawnego ratusza w 1807 r., kolejny wybudowano w latach 1811-12 w południowej pierzei rynku, a nadbudowano o półtorej kondygnacji w 1878 r. W okresie międzywojennym oprócz władz miasta mieściła się tam także Policja Województwa Śląskiego, Sąd Grodzki i Komunalna Kasa Oszczędności. W latach 1927-28 rozebrano piętrowy budynek przylegający do ratusza i w jego miejsce dobudowano nowe skrzydło ratusza. W okresie okupacji (1939-45) był siedzibą władz niemieckich. W marcu 1945 r., w wyniku działań wojennych żorski ratusz został zburzony, zachowało się jedynie jego prawe skrzydło. 30 X 1970 r. oddano do użytku nową, dobudowaną część ratusza na rynku, w której znalazły siedzibę Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z gabinetem przewodniczącego i sala obrad Miejskiej Rady Narodowej. 25 X 1983 r. Miejska Rada Narodowa w Żorach wyraziła zgodę na przejęcie na cele administracyjne Urzędu Miejskiego budynku byłego Kombinatu Budownictwa Ogólnego Rybnickiego Okręgu Węglowego przy al. Wojska Polskiego 25. Budynek został przejęty na rzecz miasta i przeniesiono do niego większość wydziałów Urzędu Miejskiego. Ratusz na rynku jest w tej chwili siedzibą Rady Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego i niektórych wydziałów Urzędu Miasta.

>NAWIGUJ
>GALERIA
>O PROJEKCIE
zory