Pompa

lektor Lektor Historia

Do początku XIX wieku mieszkańcy czerpali wodę z 18 studni publicznych znajdujących się na terenie całego miasta. Wodę czerpano pierwotnie drewnianymi żurawiami, następnie zaś przy użyciu żeliwnych pomp. Gdy woda z tych studni przestała być zdatna do spożycia, przykryto je brukiem ulicznym. Studnię przy ul. Garncarskiej odsłonięto w latach 90. XX wieku przy okazji remontu sieci kanalizacyjnej i zrekonstruowano jej dawny wygląd. Woda z niej w dalszym ciągu nie nadaje się do picia. W sąsiedztwie pompy wykonano fresk. Jego autorką jest Aleksandra Kubuszok, której pomagali uczestnicy X Pleneru Malarsko-Fotograficznego.

>NAWIGUJ
>GALERIA
>O PROJEKCIE
zory