Pomnik Braterstwa Broni

lektor Lektor

Pomnik w postaci czołgu na postumencie odsłonięto 5 V 1975 r. na placu o tej samej nazwie, przy ówczesnej Alei Zwycięstwa (dziś Jana Pawła II), na os. XXX-lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (dziś dzielnica Księdza Władysława). Pomnik miał symbolizować udział Armii Czerwonej i Czechosłowackiej Brygady Pancernej w wyzwalaniu Żor w III 1945 r. W kolejnych latach, 24 marca, w rocznicę wyzwolenia, przy pomniku odbywały się uroczystości rocznicowe. W 1982 r. w czasie stanu wojennego doszło do nieudanej próby wysadzenia pomnika w powietrze. Wybuch nie nastąpił z powodu wadliwego zapalnika. Sprawcami okazali się niegodzący się z wprowadzeniem stanu wojennego mieszkańcy Żor, którzy wcześniej wysadzili w powietrze znajdujący się w Wodzisławiu Śląskim pomnik Lenina. Po roku 1989 pomnik często pokrywany był graffiti i dewastowany w inny sposób. W 1991 r. Rada Miejska zdecydowała o likwidacji pomnika, zaś stojący na nim czołg przeznaczono na złom. Odkupił go jednak jeden z żorskich przedsiębiorców i stoi na jego posesji do dziś. Obecnie plac, na którym stał czołg, nosi nazwę pl. Księcia Władysława, a w miejscu czołgu stanął 27 VI 2004 r. pomnik księcia Władysława Opolskiego – założyciela miasta Żory.

>NAWIGUJ
>GALERIA
>O PROJEKCIE
zory