Pierwszy Miejski Ośrodek Zdrowia

lektor Lektor

Wybudowana na początku XX wieku kamienica była siedzibą właściciela największej żorskiej cegielni. Franz Kutz był aktywnym działaczem mniejszości niemieckiej w okresie międzywojennym. 1 IX 1939 r. w jego cegielni zgromadzili się członkowie niemieckiej organizacji dywersyjnej Kampforganisation i prowadzili stamtąd ogień w kierunku polskich oddziałów broniących miasta. Po południu, gdy miasto było już w rękach niemieckich, kamienica została ostrzelana kilkoma pociskami artyleryjskimi, które skierowała polska bateria artylerii ze swych stanowisk w pobliskim Kleszczowie. Nie wiadomo do końca jednak, czy był to świadomy rozkaz polskiego dowódcy na wieść o zdradzie Franza Kutza, czy ostrzał przypadkowy. Po wojnie budynek jako mienie poniemieckie został przejęty przez miasto i 8 X 1948 r. uruchomiono w nim Miejski Ośrodek Zdrowia, będący aż do połowy lat 70. XX wieku jedyną tego placówką w mieście. W ogrodzie przy kamienicy, do roku 1945, znajdowały się dwa kamienne lwy, które po wojnie zostały przeniesione do parku miejskiego przy ul. Rybnickiej i znajdują się tam do dziś.

>NAWIGUJ
>GALERIA
>O PROJEKCIE
zory