Park Piaskownia

lektor Lektor

Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Parku Piaskownia. Cały teren jest ogrodzony i obejmuje swym zasięgiem staw oraz tereny leśne o łącznej powierzchni ok. 3,4 ha. Została wytyczona ścieżka dydaktyczna, wzdłuż której znajdują się siedliska i kolekcje roślinne. Wytyczono aż sześć siedlisk: bór suchy, brzezina, grąd, torfowisko przejściowe, łąka oraz łęg. W parku można również zaobserwować jedenaście kolekcji roślin (jeżynę śląską, wrzosy i wrzośce, borówkę, rośliny przyprawowe, rośliny lecznicze, rośliny trujące, paprocie, rośliny skalne, rośliny bagienne i szuwarowe, rośliny wodne oraz krzewy). Właścicielem parku jest Urząd Miasta. W parku odbywają się spotkania grup dzieci i młodzieży (terminy spotkań zgłasza się w Urzędzie Miasta Żory, a w uzgodnionym terminie na grupę czeka ogrodnik, który prezentuje wspaniałą roślinność tego terenu). W Parku Piaskownia odbywają się również spotkania metodyczne – warsztaty terenowe dla nauczycieli.

>NAWIGUJ
>GALERIA
>O PROJEKCIE
zory