Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”

lektor Lektor

Park krajobrazowy obejmuje obszar o powierzchni 494 km2, należący do 18 gmin i miast. Wśród nich są Żory. Został utworzony rozporządzeniem wojewody katowickiego z dnia 23 XI 1993 r. Park powołano w celu ochrony cennych w skali regionu i Europy Środkowej wartości przyrodniczych i kulturowych, związanych z pojawieniem się i działalnością na tym obszarze cystersów. Przybyli do Rud z Jędrzejowa w latach 1252-58. Krajobraz ukształtowany przez cystersów w XIII i XIV w. w znacznym stopniu zachował się do dzisiaj. W obrębie cysterskiej kompozycji przyrodniczo-kulturowej znajdują się założone parki przypałacowe i podworskie, zespoły zieleni wokół kościołów i cmentarzy. Zachowały się także ruiny huty „Waleska” z wieżą z drugiej połowy XIX w., leżące na obszarze Pojezierza Palowickiego. Wszystkie zabytki architektoniczne leżące na terenie Parku Krajobrazowego są objęte prawną ochroną. Na rozległym obszarze Parku Krajobrazowego występuje wiele gatunków roślin i zwierząt objętych całkowitą ochroną – roślin rzadkich i ginących. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich znajduje się w Rudach.

>NAWIGUJ
>GALERIA
>O PROJEKCIE
zory