Muzeum Miejskie

lektor Lektor

Muzeum powstało 28 XII 2000 r. z inicjatywy władz miasta, osób indywidualnych skupionych wokół Towarzystwa Miłośników Miasta Żory oraz ówczesnego dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Lucjana Buchalika. Muzeum przejęło zbiory istniejącej wcześniej izby regionalnej Towarzystwa Miłośników Miasta Żory oraz część prywatnych zbiorów afrykanistycznych, które były podstawą wydzielenia dwóch działów merytorycznych: Działu Historii i Kultury Regionu oraz Działu Kultur Pozaeuropejskich. Zbiory afrykanistyczne, szczególnie etnograficzna kolekcja prezentująca ludy Somba i Dogonów, jedne z nielicznych w Polsce, stały się znakiem rozpoznawczym żorskiego muzeum. Dzięki wciąż prowadzonym wyprawom naukowo-badawczym powiększającym zbiory, stały się one największą tego typu kolekcją na terenie południowej Polski. Dział Historii i Kultury Regionu gromadzi z kolei wszelkiego rodzaju eksponaty związane z historią Żor i okolic. W sumie muzeum ma w swych zbiorach około 4000 eksponatów. Oprócz prezentacji ekspozycji stałych i organizacji wystaw czasowych w swej siedzibie, muzeum prowadzi także szereg innych działań: plenerowe „Galerie pod Chmurką”, pokazy pojazdów militarnych, okolicznościowe koncerty i odczyty. Co roku organizuje też Noc Muzeum.

>NAWIGUJ
>GALERIA
>O PROJEKCIE
zory