Miejska Biblioteka Publiczna

lektor Lektor

Powstała 15 IV 1946 r. Początkowo jej siedziba znajdowała się w gmachu Domu Kultury i magistratu na Rynku. Od końca lat 80. XX wieku jej centrala znajduje się w budynku w dzielnicy Pawlikowskiego. Miejska Biblioteka Publiczna ma 7 filii. Gromadzi i udostępnia książki, czasopisma, zbiory muzyczne, filmowe, multimedialne, książki mówione oraz dokumenty życia społecznego. Czytelnicy mają do dyspozycji terminale do przeglądania baz danych o zbiorach oraz bibliografii regionalnej, a także stanowiska internetowe do pracy indywidualnej, wyposażone w programy użytkowe, drukarki i skanery. Biblioteka prowadzi szeroką działalność informacyjną, kulturalną i edukacyjną. Organizuje konkursy czytelnicze, wieczory literacko-muzyczne, spotkania autorskie oraz wystawy.

>NAWIGUJ
>GALERIA
>O PROJEKCIE
zory