Ławeczka Mariana Burkota

lektor Lektor

Marian Burkot pełnił funkcję Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej. Przez mieszkańców nazywany był „burmistrzem”, choć oficjalnie takiego stanowiska w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie było. 18 XII 1954 r. został wybrany radnym. Powierzono mu stanowisko zastępcy przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żorach. 16 II 1955 r. został przewodniczącym tego Prezydium. W okresie kierowania przez niego Miejską Radą Narodową zakończono odgruzowywanie miasta zniszczonego w czasie działań wojennych, podjęto budowę domów mieszkalnych i niektórych budynków użyteczności publicznej (domu kultury, kina). Powołano również zakłady i służby komunalne, odpowiedzialne za budowę i remonty dróg oraz chodników, oświetlenie ulic, a także miejską zieleń. Burkot zrezygnował ze stanowiska 2 I 1965 r. Pracował następnie w spółdzielczości wiejskiej, po czym przeszedł na emeryturę. Dom przy ul. Męczenników Oświęcimskich 23, w którym mieszkał przez wiele lat aż do swej śmierci, do dziś popularnie nazywany jest „Burkotówką”.

>NAWIGUJ
>GALERIA
>O PROJEKCIE
zory