Ławeczka Jana Frysztackiego

lektor Lektor

Jan Frysztacki pełnił funkcję burmistrza miasta na początku XVIII wieku. O szczegółach jego rządów niewiele wiadomo, natomiast znacznie bardziej znana jest w Żorach występująca pod tym samym nazwiskiem fikcyjna postać literacka, stworzona przez Karola Miarkę (ojca). Postać ta występuje w jego powieści „Husyci na Górnym Śląsku” (wydanej po raz pierwszy w 1865 r.) jako burmistrz Żor dowodzący obroną miasta w czasie najazdu husytów w XV w. W latach swej młodości miał wojować na Rusi w wojskach księcia Władysława Opolczyka. Autor powieści nazwisko to zaczerpnął prawdopodobnie z urbarza miejskiego z 1750 r., gdzie wymienieni są żyjący w XVIII w. żorscy mieszczanie. W latach dwudziestolecia międzywojennego fikcyjny opis walk śląsko-husyckich zamieszczony w powieści Miarki zaczął być wykorzystywany przez autorów popularnych opracowań historycznych jako materiał źródłowy. Dlatego osoba Frysztackiego zaczęła być z czasem, drogą kolejnego cytowania, traktowana jako historyczna. Rzekomy burmistrz pojawia się zatem także w licznych współczesnych opracowaniach dotyczących historii miasta.

>NAWIGUJ
>GALERIA
>O PROJEKCIE
zory