Ławeczka Franza Nerlicha

lektor Lektor

Franz Nerlich był dotychczas najdłużej sprawującym władzę w mieście burmistrzem. Na stanowisko został wybrany 15 IV 1884 r. Wcześniej przez dwa lata sprawował funkcję burmistrza w Bogacicach. Za jego rządów w Żorach powstał nowy budynek szpitala, w dawnych budynkach koszarowych urządzony został zakład opiekuńczy dla umysłowo chorych, zaś w zlikwidowanych stajniach wojskowych powstała elektrownia miejska oraz łaźnia. Franzowi Nerlichowi miasto zawdzięcza także budowę wodociągów i rozbudowę dróg miejskich, które w obrębie centrum w całości wybrukowano. W latach jego rządów do Żor dotarła także linia kolejowa i powstał dworzec kolejowy, założono także pierwsze telefony. W 1908 r. przeszedł na emeryturę, ale aż do 1913 r. był miejskim radnym. Wyprowadził się z Żor po pierwszej wojnie światowej. Mieszkańcy miasta w podziękowaniu za jego służbę dla miasta nazwali jedną z ulic jego imieniem. Dziś nosi ona nazwę Męczenników Oświęcimskich.

>NAWIGUJ
>GALERIA
>O PROJEKCIE
zory