Ławeczka Floriana Leśnika

lektor Lektor

Florian Leśnik był ostatnim przedwojennym burmistrzem Żor. W czasie plebiscytu wszedł w skład lokalnego Komitetu Plebiscytowego, a w III powstaniu śląskim był dowódcą jednego z batalionów 13 pułku żorskiego. 1 VII 1921 r. rozpoczął pracę urzędnika magistrackiego, a 20 XI 1924 r. został naczelnym sekretarzem miasta Żory. Po śmierci dotychczasowego burmistrza Adama Rostka, 12 VI 1937 r. powołany został przez Radę Miejską na burmistrza Żor. Wojewoda śląski zatwierdził jego kandydaturę na 12 lat. Za jego rządów w mieście dokończono budowę linii kolejowej Rybnik – Żory – Pszczyna. W 1939 r. został aresztowany przez Niemców i osadzony w żorskim więzieniu. W maju 1940 r. został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie otrzymał numer 12554. Znajomość języka niemieckiego i muzyki sprawiła, że w obozie wyznaczony został na dyrygenta więziennego chóru. Z obozu wyszedł we wrześniu 1941 r., gdy w trakcie inspekcji przeprowadzanej w obozie przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż, Niemcy uwolnili go jako jednego z wybranych losowo więźniów. Już wtedy był w stanie poważnie zaawansowanej choroby wrzodowej żołądka, która stanowiła konsekwencję pobytu w obozie. Władze niemieckie zakazały mu przebywania i pracy w promieniu 100 km od miasta. Zamieszkał zatem w Sierszy, oddzielony od żony i córek, z którymi spotykał się potajemnie. W związku z postępującą chorobą musiał poddać się operacji, po której zmarł w 1944 roku.

>NAWIGUJ
>GALERIA
>O PROJEKCIE
zory