Ławeczka Bonifacego Bałdyka

lektor Lektor

Bonifacy Bałdyk był pierwszym polskim (komisarycznym) burmistrzem Żor za czasów II Rzeczypospolitej. Studiował farmaceutykę, jednak studiów nie ukończył ze względu na zaangażowanie w działalność narodową. Od 1913 r. mieszkał w Żorach. W 1919 r. został wybrany na prezesa chóru „Feniks”. W tym samym roku został skazany na 6 miesięcy więzienia za działalność narodową. W okresie plebiscytu współpracował z Polskim Komitetem Plebiscytowym w Rybniku. W III powstaniu śląskim zaopatrywał powstańców w broń, żywność i środki opatrunkowe. W czasie przejęcia Górnego Śląska przez władze polskie witał w imieniu żorzan wkraczające do miasta oddziały Wojska Polskiego. 28 VIII 1922 r. gościł w swoim domu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Do 1925 r. był przewodniczącym Komisarycznej Rady Miasta, a od 1927 r. prezesem Banku Ludowego w Żorach. W 1928 r. został wybrany do Sejmu RP z listy Narodowo-Chrześcijańskiego Zjednoczenia Pracy. W 1930 r. został wybrany na posła do Sejmu Śląskiego także z tej listy. Dzięki jego staraniom wybudowano gimnazjum (dziś I Liceum Ogólnokształcące) i linię kolejową z Pszczyny do Rybnika. W 1939 r. został aresztowany przez Niemców i uwięziony w Strzelcach Opolskich, gdzie był torturowany. Zmarł w więzieniu w 1940 r.

>NAWIGUJ
>GALERIA
>O PROJEKCIE
zory