Kościół pw. Apostołów św. Filipa i św. Jakuba

lektor Lektor Historia

Kościół miejski swoją genezą sięga czasów lokacji miasta. Prezbiterium zapewne pochodzi ze schyłku XIII w. Po raz pierwszy parafia jest wspomniana w 1318 r. Krótko po powstaniu parafii, co zapewne miało miejsce jeszcze u schyłku XIII w., Żory zostały w hierarchii kościelnej podniesione do rangi siedziby dziekana-archiprezbitera. Kościół został wybudowany w stylu gotyckim w układzie trójnawowym. Wielokrotnie niszczony przez pożary, m. in. w 1661 roku. Ostatnie zniszczenie kościoła nastąpiło 24 III 1945 r. w wyniku walk radziecko-niemieckich o miasto. Odbudowywany do połowy lat 50. XX wieku. Na południowej ścianie budowli znajduje się kaplica Matki Boskiej z 1690 r. W kaplicy umieszczone są epitafia fundatorów: burmistrza Wacława Linka i jego żony Justyny, pochowanych w podziemiach kaplicy. Wartość historyczną kościoła wzbogaca kilkanaście zabytków ruchomych – monstrancje, kielichy, obrazy, rzeźby – stanowiące bardzo cenną pozostałość po dawnym wyposażeniu kościoła. W 2009 r. kościół otrzymał nowe dzwony ufundowane przez parafian. Parafia pw. św. św. Apostołów Filipa i Jakuba wraz z chórem „Gloria” organizuje Przeglądy Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Górnośląskiej.

>NAWIGUJ
>GALERIA
>O PROJEKCIE
zory