Klub Wisus

lektor Lektor

Założony został 15 IV 1986 r. W „Wisusie” (pierwotna nazwa „Skaut”) koncentruje się życie kulturalne dzielnicy Sikorskiego. Do 1997 r. patronowała mu Żorska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Obecnie pieczę nad placówką sprawuje Miejski Ośrodek Kultury w Żorach. Do działania zachęcają najrozmaitsze sekcje i koła zainteresowań. Klub organizuje też szereg imprez okolicznościowych: spotkania z okazji Dnia Matki, bale przebierańców, konkursy recytatorskie, szachowe, plastyczne, wieczorki poetyckie, koncerty, spektakle teatralne, zabawy z okazji Dnia Dziecka, wieczornice z okazji Dnia Seniora, turnieje brydża i skata, w których udział biorą zawodnicy kadry Polski. Od lat 90. XX wieku organizowane są spotkania wigilijne dla dzieci niepełnosprawnych i ubogich.

>NAWIGUJ
>GALERIA
>O PROJEKCIE
zory