Klasztor Sióstr Boromeuszek

lektor Lektor

Budynek został zbudowany w 1916 r. przez Heinricha Eras. W 1926 r. budynek zakupiły siostry Boromeuszki w celu przeznaczenia go na dom dla emerytowanych sióstr. Siostry z zakonu Boromeuszek prowadziły w Żorach przed wojną ochronki dla dzieci, pracowały także jako przedszkolanki i pielęgniarki w Szpitalu Miejskim. W latach okupacji niemieckiej siostry zostały wysiedlone, a budynek przeznaczono na kwatery dla ludności niemieckiej, przesiedlonej z terenów Besarabii (obszar dzisiejszej Rumunii i Ukrainy). W części budynku zorganizowano szkołę z internatem dla przedszkolanek. W 1945 r. budynek uległ zniszczeniu. Został odbudowany przez zakon i jest przez niego wykorzystywany do tej pory.

>NAWIGUJ
>GALERIA
>O PROJEKCIE
zory