Insygnia Miejskie

lektor Lektor

Symbole oznaczające miasto i władze miejskie. Obecnie obowiązujące insygnia zostały przyjęte 22 XII 2005 r. W ich skład wchodzą: herb, flaga, sztandar, łańcuch, pieczęć, hejnał i klucz. Herb przedstawia, na tarczy gotyckiej dwudzielnej w słup, w prawym polu piastowskiego górnośląskiego pół orła w kolorze złotym na błękitnym tle, w lewym zaś polu, na tle o barwie czerwonej, srebrny miecz ze złotą rękojeścią. Miecz symbolizuje fakt otrzymania od władcy księstwa przywileju prawa karania śmiercią. Najstarszy wizerunek pochodzi z 1563 r. Flaga jest prostokątnym płatem materiału w proporcjach 5:8. Płat podzielony jest na pasy, w górze flagi barwa błękitna, w kolejnych pasach: biała, czerwona i żółta. Sposób ich ułożenia symbolizuje przynależność Żor do Polski i Górnego Śląska. Sztandar składa się z płata, głowicy i drzewca. Płatem jest kwadratowa tkanina barwy karmazynu polskiego po stronie głównej, a barwy amarantowej na odwrocie. Na głównej stronie płata znajduje się wizerunek orła białego. Na odwrotnej – umieszczony jest stylizowany herb miasta. Głowica sztandaru, wykonana z żółtego metalu, przedstawia piastowskiego orła górnośląskiego. Łańcuch wykonany został ze srebra. Składa się z emblematu przedstawiającego herb miasta oraz ogniw. Do wewnętrznej strony ogniw przytwierdzane są tabliczki z nazwiskami kolejnych prezydentów miasta, począwszy od przywrócenia samorządu w 1990 r. Na pieczęci widnieją figury heraldyczne użyte w herbie – pół orła górnośląskiego i miecz – wokół których umieszczony jest napis „Miasto Żory”. Najstarsza znana odbitka pieczęci miasta Żory pochodzi z 1568 roku. Hejnał skomponowany został na dwie trąbki i puzon. Odgrywany jest w trakcie uroczystości miejskich i codziennie z miejskiego ratusza 3 minuty po godzinie 12.00. Klucz wykonany został z mosiądzu. Zakończony jest piórem o wyżłobieniach w kształcie krzyża i piły. Na kluczu umieszczona jest nazwa miasta, rok nadania praw miejskich i rok przyjęcia tego wzoru klucza do użytku.

>NAWIGUJ
>GALERIA
>O PROJEKCIE
zory