Garnizon wojskowy

lektor Lektor

Żory stały się polskim miastem garnizonowym 4 VII 1922 r., gdy dowódca oddziałów przejmujących Śląsk, gen. Stanisław Szeptycki, wraz z dowództwem 3 dywizjonu i 9 baterią 23 pułku artylerii polowej wjechał do Żor. Pierwszym komendantem załogi wojskowej i dowódcą dywizjonu był kapitan Edmund Kucharski. W późniejszych latach na terenie Żor stacjonował 2 dywizjon będzińskiego 23 Pułku Artylerii Lekkiej. 4 XII 1937 r. przy tym garnizonie umundurowano i uzbrojono jedną kompanię piechoty Obrony Narodowej, która wchodziła w skład Rybnickiego Batalionu Obrony Narodowej. Dowódcą żorskiej kompanii był kpt. Edward Rychłowski. Garnizon, oprócz budynków nieopodal Parku Miejskiego, zajmował koszary przy ulicy Bramkowej. Budynki koszar zostały zburzone w roku 1945. Plac po koszarach w okresie Polski Ludowej wykorzystywany był przez służby miejskie, zaś w latach 90. powstał tu parking.

>NAWIGUJ
>GALERIA
>O PROJEKCIE
zory