Nagroda PHOENIX SARIENSIS

lektor Lektor

Nagroda miejska ustanowiona z inicjatywy prezydenta Żor- Waldemara Sochy przez Zarząd Miasta w 1999 r. Przyznawana jest dorocznie przez Kapitułę Nagrody, w skład której oprócz Prezydenta Miasta i osób przez niego powołanych (zwyczajowo: przewodniczący Rady Miasta, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Żory, przedstawiciele żorskich organizacji gospodarczych) wchodzą także laureaci poprzedniej edycji nagrody. Jest ona przyznawana instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom, a także osobom szczególnie zasłużonym dla miasta i jego promocji w kraju i za granicą. W szczególnych przypadkach Kapituła przyznaje feniksa honorowego. Laureaci nagradzani są wykonaną z brązu 30 centymetrową statuetką przedstawiającą stylizowanego feniksa. Jej autorem jest nieżyjący już żorski rzeźbiarz Henryk Michalik. Kandydatów do otrzymania nagrody zgłaszają: Prezydent Miasta, jego zastępcy, Rada Miasta oraz indywidualnie radni Rady Miasta, laureaci nagrody z lat poprzednich, organizacje i stowarzyszenia działające w mieście oraz kierownictwa firm i instytucji mających siedzibę w Żorach.

>NAWIGUJ
>GALERIA
>O PROJEKCIE
zory