Dworzec Kolejowy

lektor Lektor

Powstał wraz z oddaniem do użytku pierwszej linii kolejowej do Orzesza w 1884 r. Budynek dworca był parokrotnie przebudowywany m. in. w związku z budową odcinka linii kolejowej Żory-Pszczyna w latach 1935-38. Jest to obiekt dwukondygnacyjny. Nad oknami i wejściami widnieją łukowe gzymsy ceglane. Po obydwu stronach budynku głównego znajdują się przybudówki zwieńczone trójkątnie. W czasie działań wojennych zabudowania dworcowe zostały częściowo uszkodzone i po wojnie odremontowane. Po przemianach gospodarczych w 1989 r., pogarszająca się sytuacja PKP przyczyniła się do powolnego upadku węzła żorskiego i budynku dworca kolejowego. W tej chwili obiekt jest zdewastowany, wykorzystywany w niewielkim zakresie.

>NAWIGUJ
>GALERIA
>O PROJEKCIE
zory