Dawny komisariat Milicji Obywatelskiej

lektor Lektor

Przed II wojną światową znajdował się tu zakład fotograficzny Bernardelli. 26 III 1945 r. zorganizowano tu posterunek Milicji Obywatelskiej i następnie, aż do lat 80 miejsce to było siedzibą komisariatu Milicji Obywatelskiej. W latach 90 siedziba Rejonowego Urzędu Pracy. Obecnie jest siedzibą Towarzystwa Miłośników Miasta Żory i Ogniska Muzycznego. Towarzystwo Miłośników Miasta Żory zostało założone w 1967 r. Jego celem jest popularyzacja dziejów Żor, wiedzy na temat osób zasłużonych dla miasta, ochrona pomników i miejsc pamięci narodowej. Z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Miasta Żory co roku organizowane są w mieście konkursy dla dzieci i młodzieży: „Co wiesz o Żorach” i „Wędrujemy po Żorach”. Pomysłem Towarzystwa Miłośników Miasta Żory jest także drukowanie cyklu wydawniczego „Pamiętam Żory”, w ramach którego ukazują się kolejne publikacje dotyczące historii Żor. Ognisko Muzyczne działa w mieście od połowy lat 50. XX wieku. Zanim przeniosło się do obecnej siedziby przez lata mieściło się w Miejskim Ośrodku Kultury.

>NAWIGUJ
>GALERIA
>O PROJEKCIE
zory