Budynek Dawnego Aresztu

lektor Lektor

Dawny budynek więzienia miejskiego wybudowany w okresie międzywojennym. W wyższej części budynku znajdowały się cele, w niższej biura oraz mieszkania personelu więziennego. Więzienie podlegało Sądowi Grodzkiemu w Żorach. W czasie okupacji (1 XI 1941 r.) więzienie zostało zlikwidowane i zamienione na areszt dla nieletnich. Po zajęciu Żor przez Armię Czerwoną w 1945 r. przetrzymywani tu byli jeńcy niemieccy. W 1952 r. budynek został przejęty przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i przeznaczony na mieszkania komunalne. Była to ostatnia lokalizacja więzienia miejskiego, które istniało od założenia miasta. W wieku XVIII istniały w mieście dwa pomieszczenia służące przetrzymywaniu aresztantów lub osób odbywających karę. Areszt znajdował się w ratuszu miejskim. Budynek więzienny, w którym podsądni odbywali dłuższe kary, znajdował się obok słodowni przyległej do miejskich murów, naprzeciwko Bramy Górnej.

>NAWIGUJ
>GALERIA
>O PROJEKCIE
zory