Żory przedlokacyjne

lektor Lektor

Osada wiejska o tej nazwie istniała już przed 1272 r. Rycerz Chwalisz lub jego przodkowie uzyskali ją od książąt opolsko-raciborskich. Przyjmuje się, że najstarszy zapis o wsi Żory dotyczy zapiski datowanej na 1258 r. Etymologia nazwy Żory zdaje się wskazywać, że ma ona związek z gospodarką wypaleniskową. Zatem przestrzeń osady była obszarem poddanym działalności człowieka, zapewne dawnym obszarem leśnym. Proces oczyszczenia terenu i założenia osady trwał co najmniej kilka do kilkunastu lat. W 1272 r. książę Władysław I opolsko- raciborski dokonał zamiany swojej wsi Ściernie na Żory, będące wtedy w rękach jednego z rycerzy księcia – Chwalisza. Przełom zimy i wiosny 1272 r . to początek istnienia miasta i zakończenie funkcjonowania wioski rycerskiej.

>NAWIGUJ
>GALERIA
>O PROJEKCIE
zory