Miejski Ośrodek Kultury

lektor Lektor

Odbudowa zniszczonego w wyniku działań wojennych budynku ówczesnego domu kultury została rozpoczęta w 1948 r. Inwestycja realizowana była etapami. 2 XII 1955 r. oddano do użytku dwie sale dla potrzeb zespołu muzycznego i teatralnego, biuro i sekretariat oraz pomieszczenie dla biblioteki. Pozostałą część budynku, czyli salę teatralną, westybul kasowy i hol oddano do użytku 7 V 1956 r. W 1957 r. scenę na sali teatralnej wyposażono w ruchomy ekran kinowy. Ponieważ miasta nie było stać na finansowanie placówki, utrzymywana była ona ze środków budżetu powiatowego i przyjęła nazwę Powiatowego Domu Kultury w Żorach. W 1963 r. placówka zmieniła swoją nazwę na Miejski Dom Kultury, zaś 15 XII 1988 r. została przemianowana na Miejski Ośrodek Kultury. W latach 90. Ośrodek stał się prężnym organizatorem i koordynatorem wszystkich działań na terenie Żor. Rozpoczął prowadzenie działalności w świetlicach sołeckich w Osinach, Kleszczowie i Rowniu, a także zaczął współfinansować kluby osiedlowe. Do stałych, cyklicznych imprez organizowanych przez MOK należą: Wojewódzki Przegląd Pieśni „Bóg się rodzi”, międzynarodowy Festiwal i Konkurs Gitarowy, Majówka, Easy Jazz Festiwal, „Żorska Wiosna Młodości”, Jarmark Władysławowski, Festiwal Twórczości Religijnej Fide et Amore, Festiwal Folkloru i Mażoretek, Międzynarodowy Konkurs Jazzowy dla Muzyków Śpiewających Voicingers, Festiwal Sari oraz Festyn Sylwestrowy na Rynku miasta. Przy MOK działa 15 zespołów artystycznych oraz Otwarta Pracownia Plastyczna. Wyrazem poparcia dla twórców profesjonalnych oraz amatorów jest działalność wystawiennicza Galerii „Na Starówce”, działającej od września 2008 przy „Scenie Na Starówce”.

>NAWIGUJ
>GALERIA
>O PROJEKCIE
zory