Ławeczka Wacława Zygmunta Linka

lektor Lektor

Wacław Zygmunt Link był burmistrzem oraz członkiem rady miejskiej w XVII wieku. W historii miasta zapisał się jako fundator barokowej kaplicy dobudowanej do gotyckiego kościoła pw. św. św. Filipa i Jakuba. W kaplicy tej znajduje się jego grobowiec, w którym spoczął po śmierci wraz ze swą małżonką Anną. Wizerunek burmistrza i jego żony oglądać można na dwóch barokowych płytach nagrobnych wmurowanych obecnie w ścianę kaplicy. Wacław Zygmunt Link urząd burmistrza objął po śmierci Adama Franciszka Hallacza, mając około 48 lat. W 1683 r. nabył grunta podmiejskie oraz część wału przed bramą miejską. Burmistrz Link doprowadził do ugody pomiędzy miastem a kolegiatą w Raciborzu, na mocy której zakończono spór o wysokość opłat dla kolegiaty.

>NAWIGUJ
>GALERIA
>O PROJEKCIE
zory