Muzeum Yatenga

lektor Lektor

Projekt Muzeum Yatenga – Spotkania Kultur Świata, które ma niebawem powstać, będzie jedynym takim muzeum w kraju, prezentującym wszystkie kultury świata. Yatenga będzie się składać z pięciu niezależnych budynków o zróżnicowanym kształcie, do których będą prowadzić osobne wejścia. Oprócz muzeum, w skład Yatengi będą wchodziły także części konferencyjno-edukacyjna, a także zaplecze noclegowo-restauracyjne. Całość zajmować będzie ok. 3 tys. metrów kwadratowych. „Yatenga” będzie gromadzić zbiory szeroko opisujące kultury pozaeuropejskie. Nazwa projektu nawiązuje w sposób bezpośredni do doświadczeń naukowo-badawczych żorskiego Muzeum Miejskiego. „Yatenga” to jedno z królestw Mossi, grupy etnicznej zamieszkującej terytorium Burkina Faso. Etymologicznie nazwa składa się z dwóch członów, z których jeden „Yadega” to imię władcy, drugi „tenga”– oznacza ziemię. „Yatenga” to zatem ziemia Yadegi. Pod względem architektonicznym „Yatenga” to działanie prekursorskie w skali światowej architektury muzealnej. W założeniach łączy działania promujące kulturę z działaniami edukacyjno-promocyjnymi w zakresie ochrony środowiska oraz ekologicznego sposobu życia. „Yatenga” łączyć będzie wyjątkową i oryginalną formę przestrzenną z ekologicznym nurtem architektury, dla której podstawą są materiały naturalne. Projekt zakłada powstanie jednej z największych i najciekawszych na świecie realizacji stosujących do budowy techniki alternatywne (low-tech), czyli glinę, słomę, materiały naturalne i recyklingowane.

>NAWIGUJ
>GALERIA
>O PROJEKCIE
zory